Doprovodné akce v roce 2018


Pro žáky a studenty:

16.10. Bennewitzovo kvarteto, 14:00 hod.

23.10. The Swings, 14:00 hod.

16.11. Rudolfinum: Tučňáci v Rudolfinu Pavel Liška, 11:00 hod. (pro žáky spolupracujících škol)
https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/2528-tucnaci-v-rudolfinu-pavel-liska/

26.11. Rudolfinum: Čtyři kroky Janáčkova sinfonietta, 10:00 hod. (pro žáky spolupracujících škol)
https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/2516-ctyri-kroky-janackova-sinfonietta/


Pro veřejnost:

11.5. Přehlídka pěveckých sborů, KD Plzeňka

29.5. Pocta Václavu Talichovi – koncert k výročí narození V. Talicha v ZUŠ V. Talicha

8.10. Přednáška slovinského muzikologa Jerneje Weisse o uměleckém působení Václava Talicha v Lublani, 18.00 hod.

9.10. Pietní akt u hrobu V. Talicha, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Slavoš, Berounský hřbitov, 16:00 hod.

9.10. Výstava ZUŠ V. Talicha při zahajovacím koncertě – probíhá po celou dobu konání festivalu, 18.30 – 19.30 hod.

20.11. Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha v ZUŠ V. Talicha