Městské kulturní centrum Beroun

Holandská 118, Beroun – Centrum, 266 01
Tel.:  311 514 138
e- mail: info@mkcberoun.cz

Tereza Králová – tajemnice festivalu
Tel.:  724 920 977


Organizační struktura:

Prezident festivalu:

Jan Talich ml.

Festivalový výbor:

Ivan Kůs – starosta města a předseda festivalového výboru
Tereza Králová – tajemnice festivalu
Karolína Froňková – učitelka
Ladislav Horák – profesor Pražské konzervatoře
Jana Lásková – produkce festivalu
Jiří Paul – ředitel společnosti VAK Beroun
Lukáš Petřvalský – titulární varhaník v kostele sv. Jakuba v Berouně
Jiří Šimáček – učitel ZUŠ Václava Talicha
Josef Štěpánek – ředitel ZUŠ Dr. Lidinské a radní města Beroun
Zdeněk Veselý – ředitel Městského kulturního centra Beroun

Dramaturg festivalu:

Petr Kadlec