Talichův Beroun 2019

XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun se koná od  6.října  do  12. listopadu 2019

Festival začne již tradičně prologem v kostele sv. Jakuba v neděli 6.října v 19:30 hodin, kde se představí Musica Bohemica. Další řada koncertů se uskuteční v Kulturním domě Plzeňka. Jako první se na slavnostním zahájení, které proběhne v úterý 8.října v 19:30 hodin, představí Capella Regia s uměleckým vedoucím Robertem Hugem. Na dalších koncertech se pak diváci mohou těšit na Klavírní recitál Tomáše Víška, Hornický pěvecký sbor Kladno, Dagmar Peckovou, Pražákovo Kvarteto a Jihočeskou filharmonii.

I v letošním roce nebudou chybět doprovodné akce, které jsou již nedílnou součástí festivalu. Žáci a studenti místních škol se vydají do pražského Rudolfina, v Kulturním domě Plzeňka v Berouně se uskuteční besedy s vystupujícími umělci.


Úvodní slovo předsedy festivalového výboru

Ivan Kůs - předseda festivalového výboru

Vážení přátelé hudby, dámy a pánové.

Ve shodě s mými spolupracovníky ve vedení festivalu mohu s hrdostí říci, že Talichův Beroun je festivalem s kvalitní dramaturgií, s velmi dobrým zázemím a se zapálenými organizátory a pořadateli. Výsledkem toho je kvalita produkce, pozitivní ohlasy vystupujících umělců i návštěvníků a trend postupného omlazování publika. Důkazem toho budiž, že v loňském roce 2018 festivalové koncerty navštívilo od roku 1990 nejvíce návštěvníků. Festival se opravdu stal rodinným stříbrem města, které nejen že se neprodává, ale naopak se o něj pečuje a on to městu vrací, a to vrchovatě. Výrazně totiž obohacuje kulturně společenský život města a šíří jeho věhlas. Je to také zásluhou festivalu, že Beroun je doslova městem kultury. V tomto smyslu je pro život města přímo symbolické, že festival se setkává s významnou podporou celé řady podnikatelů, chcete-li mecenášů. Vřelé díky i touto cestou!

Stalo se v posledních letech již tradicí, že festival doplňují doprovodné akce výtvarného i hudebního charakteru. Mnohé z nich jsou určeny převážně mladým lidem – žákům a studentům berounských základních a středních škol.

To vše pozitivní, o kterém jsem se zmínil, má ovšem také druhou stranu mince a tou je závazek pro budoucnost. Tedy že festival nejen že nebude stagnovat, ale naopak se bude nadále rozvíjet jak dramaturgicky, tak i společensky. V úzké spolupráci s naším městem se proto připravuje transformace festivalu, který bychom v nové podobě rádi realizovali již v roce 2020.

Tuto transformaci lze charakterizovat také jako návaznost na vše dosud dosažené, větší transparentnost, více financí, širší nabídka, více špičkových umělců, posílení nezávislosti festivalu směrem k jeho svébytnosti, posilování důvěry mezi festivalem a jeho návštěvníky, postupné rozšíření festivalu i do okolních měst regionu atd.

Tolik k našemu festivalu. Ten ale není jen o dramaturgickém, finančním či technickém zajištění, bez kterého by to samozřejmě nešlo. Nezpochybnitelným ideovým základem festivalu, o který se musí neustále pečovat a který je namístě trvale připomínat, je odkaz velikána české hudby, jehož jméno festival nese – Václava Talicha. Jedná se o poctivost k životu, o požadavek tvrdé práce, která je cestou k úspěchu a v neposlední řadě o obranu svobody člověka, jako základního postulátu společnosti.

Ivan Kůs
předseda festivalového výboru
a emeritní starosta města Berouna


Úvodní slovo dramaturga festivalu

Lukáš Petřvalský - dramaturg

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun v roce 2019 připomene skutečnost, že naše země, náš český národ, již 30 let žije ve svobodném, demokratickém státě. Svoboda se stala ústředním motivem pro dramaturgickou koncepci festivalových koncertů, avšak nikoliv jako úzce profilovaný dějinně-politický fenomén, ale spíše jako motto v širokém významovém rozsahu tohoto pojmu.

Někteří vynikající umělci byli často umlčováni nebo omezováni, což byl i případ Jaroslava Krčka (umělecký vedoucí souboru Musica Bohemica). Je velká čest pro náš festival, že tento mistr oslaví své kulaté životní jubileum právě koncertem – Prologem, který již tradičně otevírá festival v kostele sv. Jakuba v Berouně. Samotný zahajovací koncert v podání souboru Capella Regia Praha (um. vedoucí Robert Hugo) nabídne obnovené premiéry několika skladeb, které nepřízní osudu upadly zcela do zapomnění, když utichlo pozoruhodně hudebně živé místo našeho kraje – kláštěr Svatá Dobrotivá v Zaječově. Zárověň si budeme moci vychutnat překvapivé souvislosti s hudbou G. F. Händela. Komorní atmosféru vytvoří svým klavírním recitálem český virtuóz Tomáš Víšek, jehož zralá intepretace především romantických kompozic je vysoce ceněna u nás i v zahraničí. Slavné sbory z oper a operet přednese Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením Jana Makaria. Velkolepým koncertem bude jistě vystoupení věhlasné pěvkyně Dagmar Peckové. Velký orchestrální koncert Jihočeské filharmonie České Budějovice pod taktovkou svého šéfdirigenta a prezidenta našeho festivalu Jana Talicha pak letošní ročník festivalu uzavře. A protože Festival Talichův Beroun má status mezinárodního projektu, nebude chybět zahraniční host – violoncellista Romain Garioud.

Milí posluchači, těšíme se na setkání s vámi na festivalu!

Lukáš Petřvalský
dramaturg festivalu


Předprodej vstupenek a abonentek

Vstupenky a abonentky na celý festival jsou od 11. září 2019 v prodeji na adrese:
Městské informační centrum Beroun, Husovo náměstí č.p. 69, tel. 311 654 321
Nově je možné vstupenky zakoupit i online na  webticket.cz.


Virginie Walterová vystoupí na vernisáži výstavy „Proměny Marty Krásové“

Vernisáž výstavy „Proměny Marty Krásové“ se koná 10. října 2019 od 17:00 hodin v Muzeu Českého krasu (Husovo náměstí 87, Beroun).
Výstava je součástí doprovodných akcí k festivalu Talichův Beroun 2019.
Na vernisáži vystoupí Virginie Walterová – mezzosoprán, nositelka prestižní Světové ceny Antonína Dvořáka.

Program vystoupení:
Antonín Dvořák: Biblické písně op.99 (výběr)
Franz Schubert: Ave Maria
Cesar Franck: Panis angelicus
Antonín Dvořák: Když mne stará matka

Virginii Walterová se narodila v Českých Budějovicích. Je absolventkou Pražské konzervatoře a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (žačka Libuše Domanínské a Karla Bermana). Byla posluchačkou pěveckých kurzů barokní interpretace u profesora Helmutha Rillinga ve Stuttgartu a je jedinou českou žačkou Jarmily Novotné, sólistky Metropolitní opery v New Yorku. Její výkony v písňovém, kantátovém a oratorním oboru ji staví do přední řady českých pěvců.
V písňovém repertoáru se zaměřuje především na tvorbu romantickou a soudobou. Se svými recitály vystoupila mj. na významných festivalech v Bodensee, Kyotu, Sapporu, New Yorku nebo Singapuru. Bohatá je její sólová koncertní činnost v řadě evropských zemí, USA, Japonsku, Singapuru a Egyptě.
Virginie Walterová kromě jiného působí i jako pedagog. Vyučuje hlavní obor zpěv na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze a na Gymnáziu s hudebním zaměřením v Praze.