Výroční zpráva o činnosti a hospodaření rok 2020


Výroční zpráva 2020

 


Talichův Beroun 2020 – zrušena festivalová řada

Vážení a milí,
s velikou lítostí Vám bohužel musím oznámit, že se letošní ročník MHF Talichův Beroun nemůže uskutečnit.

Letošní rok je pro nás zcela mimořádný. Nejen tím, že se festival poprvé představuje pod hlavičkou nově založeného ústavu Talichovo Berounsko, ale také, že se koná v nelehké době. I přes jarní krizi a nejistotu, která všude panovala, se nám podařilo získat podporu sponzorů, kterých si za to velmi vážím a patří jim obrovské poděkování.

Nejistota byla veliká, stále jsme sledovali aktuální informace, na základě kterých jsme se například rozhodli, že pro letošní rok zrušíme abonmá a zavedeme jednotné levnější vstupné.

Jsem velice ráda, že se povedlo uskutečnit první ročník open air koncertu, který proběhl 19.9. na Husově nám. v Berouně. Atmosféra, která na náměstí panovala, byla úžasná a je pro nás obrovskou motivací do budoucna.

Opravdu jsme do poslední chvíle věřili a doufali, že samotnou festivalovou řadu zvládneme uskutečnit.

Když přišla nová opatření navazující na vyhlášení nouzového stavu, bylo jasné, že festival nemá šanci. Ať už to jsou zrušené vystoupení zahraničních umělců, jejichž země je k nám nevpustí, nebo dechové nástroje, zpěv a tanec Flamenca, nemožnost přestávek mezi vystoupeními, dvoumetrové rozestupy, kdykoli by diváci neseděli a mnoho dalších.

Může nám být alespoň malou útěchou, že se uskuteční varhanní recitál v kostele sv. Jakuba 4.10.

Ještě mi prosím dovolte, abych poděkovala za podporu a spolupráci městu Beroun. Za obrovskou pomoc panu Ivanu Kůsovi, bez kterého by ústav Talichovo Berounsko sotva vznikl a dalším členům správní a dozorčí rady, kteří se aktivně zapojuji do řešení festivalu a jsou pro něj přínosem.

Vážení a milí, přeji Vám hodně zdraví a těším se na setkání s Vámi. Budu dělat maximum pro to, abychom se potkali co nejdříve, co to bude možné. Ať už na dalším open air koncertu nebo při jiné příležitosti. Doufám, že to bude brzy.

Děkuji!
Tereza Králová
ředitelka Talichovo Berounsko, z.ú.


Talichův Beroun 2020

Hlavní koncertní řada XXXVIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun se koná od  4.října  do  10. listopadu 2020  v Kulturním domě Plzeňka v Berouně vždy od 19:30 hodin.

V sobotu 19. září v 14:00 hodin se můžete těšit na novinku Open Air koncert na Husově náměstí.

Festival začne již tradičně prologem v kostele sv.Jakuba v Berouně v neděli 4. října v 19:30 hodin, kde se představí varhanní virtuóz Gerard Legierse.

Na zahajovacím koncertě v úterý 6. října v 19:30 hodin vystoupí Pražský komorní orchestr, dále se můžete těšit na Prah-a-harp kvartet, Koncert zahraničních hostů ze Slovinska (Tartini String Quartet a Darko Brlek), České noneto, Flamenco Element s Janou Drdáckou a Akademii komorní hudby.

I v letošním roce nebudou chybět doprovodné akce. Diváci se mohou těšit na výstavy v galeriích a muzeiích, žáci a studenti z berounských škol se zúčastní besed s vystupujícími umělci a opět, jako každý rok, budou připraveny některé vzdělávací programy v pražském Rudolfinu.


Předprodej vstupenek (abonmá letos zrušeno)

Pro letošní ročník festivalu je zrušen prodej abonmá.
Vstupenky na všechny festivalové koncerty jsou od 11. září 2020 v prodeji za jednotnou cenu 190 Kč, a to online na ticketportal.cz, osobně na prodejních místech Ticketportal a v Městském informačním centru Beroun, Husovo náměstí č.p. 69, tel. 311 654 321.


Dirigentské kurzy 2021

Na rok 2021 připravujeme 1. ročník dirigentských kurzů, který proběhne 6. a 7. února 2021 v ZUŠ Václava Talicha v Berouně. Kurzy budou zaměřené na dirigenty školních a mládežnických dechových orchestrů a povedou je šéfdirigent Hudby hradní stráže a policie MgA. Václav Blahunek, Ph.D. a klavírista Pavel Bělík. Tématem bude technika dirigování, metodika vedení a výběr repertoáru pro dechové orchestry. Cílem kurzů je vzdělávání vedoucích těchto těles a vzájemná výměna zkušeností, která povede k rozvoji a podpoře muzicírování.

V rámci kurzů 6. února 2021 vystoupí Národní dechový orchestr s šéfdirigentem Václavem Blahunkem na koncertě v KD Plzeňka v Berouně. Toto těleso se zaměřuje na propagaci české dechové symfonické hudby v Čechách i zahraničí. Orchestr je složený z vynikajících hráčů ze všech krajů České republiky.


Festival od roku 2020 pod křídly nově zřízeného ústavu Talichovo Berounsko

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun za dobu své nepřetržité existence od roku 1983 získal vysoké renomé a dnes již patří mezi tradiční vrcholy společensko-kulturního života nejen našeho města, ale i stále širšího regionu.

Přesto všechno jsme došli k poznání, že k tomu, aby se festival dále rozvíjel k ještě vyšší kvalitě a dosahoval skutečného věhlasu, dosavadní způsoby jeho přípravy a organizace se již vyčerpaly. Je tedy třeba hledat nové řešení, ve kterém se naváže na vše dobré, co bylo dosud vytvořeno a současně se stane výzvou a podnětem do budoucna. Podstatné přitom je, že i nadále je zcela zásadní a rozhodující zachovaná role města Beroun.

Z tohoto důvodu zastupitelstvo města v loňském roce rozhodlo k 1.1. 2020 založit společnost Talichovo Berounsko, zapsaný ústav. Město je přitom jeho jediným zakladatelem se všemi atributy z toho vyplývajícími. Hlavním předmětem činnosti Talichova Berounska je organizace Mezinárodní hudebního festivalu Talichův Beroun, což dosud činila příspěvková organizace města Městské kulturní centrum Beroun. To i nadále zůstává významným partnerem při zajišťování festivalu.


Úvodní slovo dramaturga festivalu

Lukáš Petřvalský - dramaturg

Svět hudby je jako malířská paleta – je plný pestrobarevné škály rozeznělé krásy, která nás může neustále překvapovat. Hudba žije svým vlastním životem, dynamicky pulsuje a rozhodně není strnulá. Setkání s hudbou se tak stává prožitkem, není jen pouhou konzumací dávky estetična (tedy nemělo by to tak být). Tak jako živé bytosti nás podněcují k aktivitě, komunikaci a k přemýšlení, stejně i hudební svět proniká do našeho nitra a sám nás pojímá do sebe, aby se krása stala živou součástí nás samých. Koncertní řada Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun pro rok 2020 je zaměřena na zajímavosti, zvláštnosti, rarity. Kreativita tvůrců i interpretů je veliká a plodí pozoruhodné fenomény. Známé dílo zajisté potěší vždy, ale proč jím nezavést posluchače na takříkajíc turisticky neznačenou stezku? Možná se takto před námi otevřou nevídané perspektivy a budeme moci žasnout nad potenciálem díla, které jsme doposud vnímali jako neměnnou danost.

Protože festival prošel ve své organizační struktuře zásadní změnou, zamýšlíme pojmout ročník 2020 jako „malé entrée“. V úvodu a v závěru se představí dva velké české orchestry s reprezentativním repertoárem, v němž nebude chybět Ludwig van Beethoven, jehož 250. výročí narození si letos připomínáme. A co takhle rodinný koncert? Ne, nebudeme muzicírovat jako v salónu v 19. století. Raději si poslechneme harfové kvarteto, které tvoří matka a její tři dcery! Rozvlněné sukně, okované boty, vějíře, kastaněty a kytary – to nemůže být nic jiného než flamenco. Zcela jedinečný dotek s originální hudebně-taneční tradicí Andalusie se na našem festivalu objeví poprvé. A kdo uslyší zvuk noneta, tedy souboru o devíti hráčích, nejspíš bude překvapen, že zní jako kapesní symfonický orchestr. Jedinečná a promyšlená kombinace nástrojů propůjčuje tomuto uskupení až magickou zvukovou působivost. V rámci jednoho z koncertů se představí prestižní České noneto. Komorní žánr si letos užijeme na nejvyšší úrovni – Smetanovo trio představí velkolepě pojatý program, kterému bude vévodit již zmíněný Ludwig van Beethoven.

Věřím, že program složený z pozoruhodných, netradičních, ba i raritních děl a interpretačních skupin přinese všem návštěvníkům festivalu zážitky, které se zapíší do paměti a do srdce. Je to přání mé i celého realizačního týmu festivalu.

Lukáš Petřvalský
dramaturg festivalu


Talichův Beroun – jak to vše začalo…

Myšlenka pořádat v Berouně hudební festival, nesoucí jméno věhlasného dirigenta Václava Talicha, vznikla počátkem 80. let v místním Kruhu přátel hudby. Záměr se uskutečnil v roce 1983. Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun tak od tohoto roku probíhá každoročně od října do listopadu. Za tu dobu se zde představilo množství renomovaných těles a interpretů klasické hudby. Od doby svého vzniku je prestižní kulturně společenskou akcí města. V roce 2001 převzal nad festivalem záštitu jeden z posledních Talichových žáků, renomovaný britský dirigent sir Charles Mackerras. Pod záštitou tohoto milovníka české hudby probíhal festival až do roku 2009. V roce 2012 se festival konal pod záštitou ministryně kultury ČR. Prezidentem festivalu je od roku 2013 dirigent Jan Talich, prasynovec Václava Talicha, hlavním dramaturgem festivalu je Petr Kadlec, muzikolog a velký znalec Václava Talicha.

Zde si můžete prohlédnout odkaz na reportáž České televize o festivalu Talichův Beroun v roce 2011, který probíhal k 50. výročí úmrtí Václava Talicha: Talichův Beroun 2011 – reportáž České televize.